3M Scotch ATG 700 Aplikator za trake

 • Šifra proizvoda

  3M ATG 700

 • Kategorija

  Obostrano ljepljive trake

 • Vrsta obostrano ljepljive trake

  Tanke trake

  Ručni uređaj (aplikator) za nanošenje Scotch™ ATG transfer traka

  Uređaj omogućuje precizno i jednostavno nanošenje 3M Scotch ATG transfer traka s automatskim uklajnjanjem zaštitnog papira s traka

  Odgovarajuće trake: 3M Scotch™ ATG 924, 3M Scotch™ ATG 926, 3M Scotch™ ATG 928, 3M Scotch™ ATG 969

  Napomena: za aplikaciju traka širine 6 mm potreban je 3M ATG 700 Adapter Kit

  3M Scotch™ ATG (video)
  Izbor 3M Scotch™ ATG trake (video)
  Ulaganje 3M Scotch™ ATG traka u aplikator (video)